BAO BÌ VLXD

Client
BAO BÌ VLXD
Architects
BBTA - VLXD 01
Year
Bao bì công nghiệp
Program
FICO - COTEC - VITALY
Status
TienArt Packaging
Scale
Đã thực hiện