THIẾT KẾ GIA CÔNG


BAO BÌ CAO CẤP


HỘP XẾP CỨNG Y 1

ST ROGER VANG PHÁP

HỘP RƯỢU GỖ III

HỘP CỨNG HP1

HỘP RƯỢU CỨNG P9

HỘP RƯỢU DL1

Hộp Rượu Romantic

HỘP RƯỢU V1

HỘP VINAVODKA

HỘP RƯỢU CAO CẤP

HỘP J. FERNA’NDE CHILE

HỘP GUITAR CHILE

VANG VIENTOGO CHILE

HỘP MOONLIGHT CHILE

HỘP BARON DE BALZAC

HỘP VANG LE MUGUET