LIKE PACKAGING

Client
LIKE nước uống
Architects
BBTA - LIKEBT 01
Year
Bao bì ấn tượng
Program
SABECO - BT
Status
Tien Art Packaging
Scale
Đã thực hiện

bao-bi-like4C

bao-bi-like2

bao-bi-like3b