THIẾT KẾ GIA CÔNG


BAO BÌ CAO CẤP


YTALY-TA

HỘP XẾP CỨNG Y 1

ST-SROGER-ta

ST ROGER VANG PHÁP

dalat-box

HỘP RƯỢU DL1

HOP-RMTsp

Hộp Rượu Romantic

HOP-VND2

HỘP VINAVODKA

HOP-JUAN1

HỘP J. FERNA’NDE CHILE

HOP-VIENTOGO1

VANG VIENTOGO CHILE

hop-MOONLIGHT

HỘP MOONLIGHT CHILE

HOP-BALZAC1

HỘP BARON DE BALZAC

BBCC-2

HỘP VANG LE MUGUET

HOP-COFFEE-ASIANA

HỘP COFFEE ASEANA