THIẾT KẾ GIA CÔNG


BAO BÌ CAO CẤP


YTALY-TA

HỘP XẾP CỨNG Y 1

ST-SROGER-ta

ST ROGER VANG PHÁP

HOP-GO-ta

HỘP RƯỢU GỖ III

Hộp cứng hoàn thiện

HỘP CỨNG HP1

hop-poles-sp

HỘP RƯỢU CỨNG P9

dalat-box

HỘP RƯỢU DL1

HOP-RMTsp

Hộp Rượu Romantic

VESTAR-3L

HỘP RƯỢU V1

HOP-VND2

HỘP VINAVODKA

HOP-HQBMG7

HỘP RƯỢU CAO CẤP

HOP-JUAN1

HỘP J. FERNA’NDE CHILE

HOP-GUITAR1

HỘP GUITAR CHILE