THIẾT KẾ GIA CÔNG


BAO BÌ CAO CẤP


YTALY-TA

HỘP XẾP CỨNG Y 1

CHILE-TA

HỘP XẾP CỨNG C2

PHAP-TA

HỘP CỨNG XẾP F3

TEA-TN

HỘP TRÀ TN

TEA-BOX-TA

HỘP TRÀ CAO CẤP

Hộp cứng hoàn thiện

HỘP CỨNG HP1

hop-poles-sp

HỘP RƯỢU CỨNG P9

hop-phoi

HỘP QUÀ P1

HOP-HQBMG7

HỘP RƯỢU CAO CẤP