THIẾT KẾ GIA CÔNG


BAO BÌ CAO CẤP


hop-yen-2

BAO BÌ HỘP YẾN

HOP-RMTsp

Hộp Rượu Romantic

VESTAR-3L

HỘP RƯỢU V1

HOP-VND2

HỘP VINAVODKA

HOP-HQBMG7

HỘP RƯỢU CAO CẤP

HOP-JUAN1

HỘP J. FERNA’NDE CHILE

HOP-GUITAR1

HỘP GUITAR CHILE

HOP-VIENTOGO1

VANG VIENTOGO CHILE

hop-MOONLIGHT

HỘP MOONLIGHT CHILE

HOP-BALZAC1

HỘP BARON DE BALZAC

BBCC-2

HỘP VANG LE MUGUET

bao-bi-like

Bao bì Like